12.30-13.45 / Briskeby / Kamp

HamKam Hvit G09 – Brumunddal 4

 

Dommer: Stig Obytz