16.45-18.00 / Briskeby / Kamp

HamKam Hvit (G09) – Storhamar Gul

Dommer: