17.30 - 18.45 / Briskeby / Kamp

HamKam 2006 Grønn –  Vang G12

Dommer: Millian Dayanandan