16.45-18.00 / Briskeby / Kamp

HamKam G2009 Grønn –  Storhamar G9 Blå

Dommer: Tobias Skjelseth