HAMKAM YNGRES ELITESKOLE

HamKam arrangerer Eliteskole den 7. – 11. august 2023. Dette er nå det 21. året vi skal ha denne skolen i uke 32. Aldersgruppen er 2009- 2012 for gutter.  For jenter er det aldersgruppen 2009 og 2010. I jentegruppen ønsker vi spillere som holder  kretslagsnivå.

Aldersgruppe 2009-2010 Klubben ønsker å ha med spillere som er på sone/kretslags nivå.

Aldersgruppen 2011-2012 Skal også være med. Invitasjonen vil i første rekke gå til de som
har vært med i team2024 gruppa.

Er det andre som ønsker å være med som har gode ferdigheter i aldersgruppa 2009-2012 så ta
kontakt med undertegnede.

Treningene vil bli fordelt på forskjellige baner i Hamar området.

Det vil være 2-3 keepertreninger i løpet av uka.

Spillere må ha med treningsutstyr og matpakke hver dag.

Ukeprogram. Trening kl.09.00-10.30 og 13.30-15.00.

Mer spesifisert program vil komme etter hvert på e-post og www.hamkamyngres.no/elitefotballskolen/program

Vi ønsker at Eliteskolen skal være et tilbud til de som vil ha stor kvalitet på treningene med kvalifiserte instruktører.

Avgift: 1300,- kr pr. spiller. 

E-post: knut.hagen@hamkam.no tlf: 41 33 88 63