HAMKAM YNGRES ELITESKOLE

HamKam arrangerer Eliteskole den 7. – 11. august 2023. I år er det et samarbeid med HamKam Kvinner. Dette er nå det 21. året vi skal ha denne skolen i uke 32. Aldersgruppen er 2009- 2012 for gutter.  For jenter er det aldersgruppen 2007 – 2012.

Gutter

  • Aldersgruppen 2009-2010
  • Aldersgruppen 2011-2012

Klubben ønsker å ha med spillere som er på sone/kretslagsnivå. Invitasjonen vil i første rekke gå til de som har vært med i team2024 gruppa. Er det andre som ønsker å være med som har gode ferdigheter i aldersgruppa 2009-2012 så ta kontakt med Knut Hagen.

Jenter

  • Aldersgruppen 2007-2009 – Elite
  • Aldersgruppen 2010-2012 – Utvikling

Tiltaket er spisset for spillere med ekstra motivasjon og ønske om å bli en toppfotballspiller. Spillere med tilknytning til sone- og kretslag oppfordres til å melde seg på, og vi har maksimalt 35 plasser.

Treningene vil i all hovedsak foregå på Briskeby og Børstad.

Det vil være 2-3 keepertreninger i løpet av uka.

Spillere må ha med treningsutstyr og matpakke hver dag.

Ukeprogram. Trening kl.09.00-10.30 og 13.30-15.00.

Mer spesifisert program vil komme etter hvert på e-post og program

Vi ønsker at Eliteskolen skal være et tilbud til de som vil ha stor kvalitet på treningene med kvalifiserte instruktører.

Avgift: 1300,- kr pr. spiller. 

Ved spørsmål angående elitefotballskolen:

Gutter

Jenter