19:30 / Grue Stadion / Kamp, borte

Siste sesongkamp – oppmøte kl 17.00 på Briskeby. Husk skysspenger kr 50,-