Kampresultat 10 - 0

Noe tekst for referatet kommer jo her da…