Her kommer det invitasjoner

G14 (f. 2005): 30. august – 1. september

G13 (f. 2006): 6. – 8. september

G15 & G16 (f. 2003 & 2004): 20. – 22. september

G12 (f.2007): 18. – 20. oktober

G11 (f. 2008): 25. – 27. oktober