Joakim Bendal

Turneringsleder 480 85 658

Anders Engerud

Overnatting/bespisning 954 70 352

Ole Martin Kjønstad

Dommeransvarlig 473 03 279