20.00 / Briskeby / Kamp

HamKam G14 Rekrutt – Vind G14-1

Oppmøte kl. 19.00

Troppen: Magnus B, Jacob, Sigurd, Sander E., Jonathan, Falk, Sebastian,  Jonas L., Michael K. Phillip, Thibault, Meron.,
i tillegg kommer det 1-2 kommer inn i troppen.