1400 / HIAS / mot Østfold

De som er tatt ut ,  Nasjonal G14 kretslagsserie