1400 / Bugården / kretsagskamp

De som er uttatt. Nasjonal G14 kretslagsserie