19:30 / Grue Stadion / Grue G2005 HamKam G13 Elite

Seriekamp. Trener Kjetil.

Troppen: Tobias, Farzam, Jesper, Amund, Fredrik ØP, Jonas , Olve, Hassan, Emil, Magnus HO, Petter

Felles avreise Briskeby :  17:15, evt koordiner noen å sitte på med på forhånd.