1930 / Elverum Stadion / Seriekamp

Felles avreise, samkjøring, info kommer.