1930-21 / Briskeby / trening m G16E

 Jesper, Kristian N, Petter L, Jonas R, Olve, Farzam, Tobias H, øvrige møter for tester i Hamjernhallen.