1930 / Briskeby, aktivitetsrommet / møte

De som var på dommerkurset  17. april  er velkomne  mandag 30/4 kl. 19.30 i aktivitetsrommet. Da velger de ut dommere til kampene i barnefotballen.

https://hamkamyngres.no/dommersiden/