16.30-18.00 / Børstad (bane 3) / Trening Børstad

Det gjennomføres noen spillersamtaler i dag for de som har meddelt ønske om det.