17.00-18.30 / Børstad (kvart bane 5) / Trening Børstad

Det gjennomføres noen spillersamtaler i dag for de som har meddelt ønske om det.