1700 / Rasmussen Banen / oppladning til dana.

Oppmøte ferdig skiftet senest 16.30