19.00-20.30 / Aktivitetsrommet, Briskeby / Avslutning

Sesongavslutning for spillerne på HamKam 2006