10.00-13.00 / HIAS / Trening

Barne- og ungdomsfotballøftet i Hamarregionen.

Ekstratrening for de som har meldt seg på.