17.00-21.00 / Briskeby / Dugnad

Følgende er satt opp på dugnad i kiosken på Briskeby disse kveldene.

18/6: Thor Magnus Bjørnebye
19/6: Henrik Emilsen Raanaa
20/6: Ulrik Monsen
21/6: Marie Nordbye
22/6: Hussam Saleh

Kiosken skal holdes åpen fra kl 17.00 til 21.00. Se ellers vedlagte informasjon.

hky_kioskrutiner