18.10-19.45 / Black River Park, Hjellum / Kamp

Kampstart 18.30