18.00 / Aktivitetsrommet, Briskeby / Annet

Trening utgår denne dagen.

Vi skal i stedet gå med bøsser for å samle inn penger under Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon.

Alle oppfordres til å møte opp. Å gå rutene tar ca 1 time.