Støtteapparat

Tor Arne Brenne

Mobil: 90200095
Rolle(r): Trener

Thomas Windjusveen Olsen

Mobil: 92654516
Rolle(r): Lagleder