13:30 - 17:00 / Briskeby / Kioskdugnad

G2008 har kioskdugnad 18. august mot KFUM. Obligatorisk oppmøte ved «hoved-kiosken» på Briskeby senest kl 13.30.

Kampstart på Briskeby er kl 15.00 denne dagen.

NB: Kampstart er flyttet fra opprinnelig 18.00, til 15.00!

Se kioskinstruks