18:00-19:00 / Prestrud idrettsanlegg (bane P2 A) / Kamp HamKam G09-1

Oppmøte kl 17.30.

Spillere: Henrik, Martin, Trim, Amund, Kristoffer, Nathaniel og Isak.

Trenere: Rune og Knut