17.15-18.30 / Børstad, bane 4 / Trening

Vi har banetid fra kl 17.00. Oppmøte ferdig skiftet senest 5 minutter før trening.