17.30 / Vangbana / Kamp mot Vang J09

Oppmøte 17.10, kampstart 17.30