Barnefotballens verdigrunnlag:

Trygghet + Mestring = Trivsel

Dette er de to siste årene i barnefotballen før overgangen til ungdomsfotball. Vi nærmer oss derfor ungdomsfotballen i fotballopplæringen og tankegangen.

Trenere

Kvalifikasjoner

 • Kan være forelder/foresatt til barn på laget.
 • Interesse for og erfaring fra fotball selv.
 • Barne- og ungdomsfotballkurset.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge treninger i samsvar med den grønne tråden/spillerutviklingsprogrammet i HamKam for alderstrinnet og i samråd med trenerutvikleren.
 • Gjennomføre treningene i samsvar med planen.
 • Bringe utstyr til treninger.
 • Føre treningsfravær.
 • Organisere kamper for laget/lagene.
 • Lede laget/lagene i kamp.
 • Utvikle hver enkelt spiller – gi tilbakemeldinger.
 • Individuelle spillerutviklingssamtaler.

Trenertetthet

 • Maks 8 spillere pr. trener på trening.
 • En av trenerne har hovedansvaret for treningsarbeidet.

Utstyr som dekkes av klubben

 • Treningsdress, trøye, shorts og jakke.
 • Følger trenertettheten og gis annethvert år. Jakke hvert tredje år. Eller ved skifte av utstyrsleverandør.

Treningene

Antall treninger

 • Minimum to treninger i uka
 • Hver trening 1,5 timer.

Utstyrskrav

 • Alle stiller med fotballsko og leggskinn.
 • Alle har med drikkeflaske med vann.

Fotballopplæring

 • Lystbetont læring.
 • Spillerne er i en alder hvor de er modne til å ta imot mye læring.
 • Treningen skal være med ball.
 • Begynne med 1. forsvarer og 1. angriper.
 • Påvirke holdning til egentrening.
 • Litt struktur i spillemønster.
 • Lære å bruke begge bein.
 • Viktig å lære seg mest mulig av basisferdigheter før puberteten.
 • Under oppvarming bruker vi ferdighetsøvelser.

 

Tema: Individuell ballbehandling.

 • Pasning: Korrekt utførelse med innsiden av foten.
 • Mottak: Legge til rette for neste trekk.
 • Føring: Lære å føre ballen i forhold til motstander.
 • Skudd: Halvt liggende og vanlig vristskudd.
 • Heading: Nikke med pannen.
 • Vending og finte: Lære seg.

Tema: Spill sammen med:

 • Aktiviteter der to eller flere spillere er sammen.
 • Bruke store mål hvis det er hensiktsmessig.

Tema: Spille mot:

 • Spille mot hverandre.
 • Bruk store mål da spillerne ofte finner dette motiverende.
 • Bruk ett mål og to mål.
 • Bruk mye småbanespill 2v2,3v3 og 4v4.
 • Ikke for mange mot hverandre.

Tema: Presseteknikk.

 • 1 mot 1 i forsvar.
 • Handlingsvalg for ballfører og mottaker.

Tema: Andre spill og lekformer.

Tema: Koordinasjon og balanse:

 • Jobbe med dette 10 minutter på hver trening

Du finner flere øvelser her: www.treningsokta.no

Differensiering (nivådeling) på trening

 • Kan differensiere på ferdighetsøvelser.
 • Kan differensiere også i spill med og mot.
 • Ikke differensiering hele tiden. Man skal øve både med de som er sterkere, svakere og like sterke.

Holdninger

 • Spillere:
  • Klubbens mål er å skape lyst for alle til å spille fotball. Dette må skapes av alle i gruppa.
  • Gjøre medspillerne sine gode. Oppmuntre medspillere! Aldri kjefte.
  • Hver enkelt har ansvar for å møte presis til trening.
  • Fravær skal meldes til trener i god tid før treningen.
  • Ikke banne.
  • Ikke kjefte på trener/lagleder.
  • Respekter dommeren og hans/hennes avgjørelser 100 %. Aldri kjefte!
  • Respekter motstanderne. Ikke kjefte.
  • Representere HamKam Yngres på positivt på alle måter.
   • På banen.
   • Utenfor banen.
  • Møte presis til trening og kamp. Alt utstyr skal være med.
 • Foreldre:
  • Representere og omtale HamKam Fotball Yngres på en positiv måte.
  • Sørge for at spilleren møter presis til trening og kamp og med alt utstyr.
  • Følg foreldrevettreglene!
 • Trenere/lagledere:
  • Målet skal være å skape lyst til å spille fotball.
  • Oppmuntre til ballek i fritiden.
  • Representere gode holdninger overfor barn, foreldre, foresatte, dommere, andre ledere, motstandere og andre i fotballfamilien.
  • Skape gode holdninger hos spillere og foreldre/foresatte
  • Rose gode prestasjoner og positiv opptreden, ikke irettesette.
  • Ha fokus på å representere klubben på en positiv måte til enhver tid.

Kamper

Utstyrskrav

 • Fotballsko, HamKam Yngres shorts (helgrønn) og strømper (hvite).
 • Drikkeflaske med vann.

Lagdisponering

 • Jevnbyrdighet det sentrale poenget. Vi skal prøve å få til jevnbyrdige kamper.
 • Laget tilpasses motstanden. Dersom vi leder klart skal de sterkeste spillerne hvile. Dersom vi ligger klart under kan de svakeste hvile.
 • Alle skal spille, men spilletiden kan differensieres etter innsats – summen av treningsiver, oppførsel og prioritering.
 • Se anbefaling fra NFF ang. spilletid https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler—barnefotball-612-ar/#69845

Seriespill

 • Laget skal delta i ordinært seriespill i sin aldersklasse.
 • Alle som deltar på trening skal få mulighet til delta i seriespill.
 • Som hovedregel spiller alle en seriekamp hver uke.
 • Meld på nok lag. Ikke mer enn tre innbyttere pr. lag pr. kamp.

Ekstratilbud til de mest ivrige?

 • Hvert årskull kan melde på ett lag i en høyere årsklasse.
 • Spill i høyere aldersklasse forutsetter stort nok antall spillere som behersker nivået.
 • Spill med lag i høyere aldersklasse skal ikke gå på bekostning av ordinært seriespill – det skal være et ekstratilbud i tillegg til ordinært seriespill.
 • Utvelgelse baseres på ferdigheter, innsats, treningsoppmøte og holdninger. Spill i høyere aldersklasse forbeholdes de som kan føle mestring på dette nivået.
 • Beslutning om spill i høyere årsklasse gjøres i samråd med trenerutvikler/ sportslig ansvarlig i klubben.

Turneringer

 • Laget skal være med på minimum 2 turneringer.
 • Skal være med i Briskebyturneringen.
 • HamKam Fotball Yngres betaler påmeldingsavgift for inntil 2 turneringer hvert år i tillegg til Briskebyturneringen.

Hospitering (trening/kamp mer høyere alderstrinn i HamKam)

 • Gjøres for å gi de beste større utfordringer.
 • Dette avgjøres av trenerutvikler i samråd med trener, spiller og foreldre.

Lagleder

Dersom gruppen er delt inn i flere serielag skal laget ha en lagleder for hvert serielag.

Kvalifikasjoner:

 • Forelder/foresatt i spillergruppa.
 • Interesse for laget og fotball.

Ansvarsområder:

 • Ta seg av administrative og ikke sportslige oppgaver for laget.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvaret for at laget er påmeldt i seriespill. Gjøres i samråd med klubbens sportslig ansvarlig.
 • Ansvaret for å melde på laget til cuper laget skal være med på og utpeke en reiseleder for hver cup.
 • Legge ut informasjon om kamptidspunkter og motstander i cuper og seriekamper på nettsiden.
 • Kontakte motstanders lagleder for å få bekreftet at motstander stiller på kamptidspunktet som er satt opp.
 • Legge ut informasjon på nettsiden om praktisk informasjon om cuper, herunder pakkeliste, avreisetidspunkt, transportmiddel, kostnader og betaling, bosted og hjemreisetidspunkt.
 • Sørge for minst ett foreldremøte i løpet av sesongen.
 • Fordele ansvar mellom trenerne slik at gruppen har en hovedtrener en trener 2 rolle slik at de ikke fremstår som ”likeverdige” i forhold til f.eks laguttak, spilletid, differensiering på trening mv. Dersom lagleder finner det vanskelig kan han ta kontakt med sportslig leder slik at sportslig leder må sørge for avklaring.
 • Sørge for at medlemssiden for laget på HKY´s nettside er oppdatert
 • I forbindelse med hjemmekamper:
  • Senest dagen før hjemmekamp ringe dommer for å forsikre seg om at dommer stiller som avtalt til kamp. Dersom lagleder ikke får kontakt med dommer, eller dommer gir beskjed om at han ikke kan dømme, skal lagleder umiddelbart ta kontakt med dommerkoordinator for å få på plass en ny dommer til kampen.
  • Vise garderobe til bortelaget.
  • Sjekke draktfarger slik at de ikke er for like. Hjemmelaget skal overtrekk for utlån hvis draktene er for like.
  • Ta imot dommer og vis oppholdsrom og skiftemulighet.
  • Betale dommeren den til enhver tid gjeldende godtgjørelse etter hjemmekamper. Utlegget refunderes av HKY.
  • Gi 3 oppvarmingsballer til motstander, hvis de ikke har med egne baller.
  • Sørge for at garderober, spillerbokser og banen er ryddet etter at kampen.
  • Ta ansvar og oppfordre alle i og rundt klubben opptrer som godt vertskap både før, under og etter kampen!
  • Sørge for å henvise tilskuere på Briskeby til tribunene (ingen skal stå på banen, med unntak av trenere og spillere).
 • I forbindelse med bortekamper:
  • Kontakte motstander noen dager før kamp for å bekrefte kampen.
  • Organisere transport.
  • Organisere betaling for spillere som sitter på:
   • Kr 50 pr. spiller for reise på 1-3 mil.
   • Kr 100 pr. spiller for reise på 3-6 mil.
   • Betaling for reise utover 6 mil avtales.
  • Ved lange turer må det opplyses om eventuelle stopp for kjøp av mat, slik at spillere er forberedt på dette.
  • Sørge for at vi forlater vår garderober, spillerbokser og banen er ryddet etter at kampen.
  • Husk at vi oppfører oss som gode ambassadører for klubben og oppfører oss ordentlig!
 • Laglederansvaret omfatter bl.a ikke:
  • Gjennomføring av treninger og kampledelse
  • Utstyr, laguttak og spilletid

Lagets materialforvalter

Kvalifikasjoner

 • Forelder/foresatt i laget.

Ansvarsområder

 • Sørge for at treneren har det utstyret han trenger for å gjennomføre gode treninger og kamper. I tillegg skal materialforvalteren legge til rette for at spillere, trenere og lagledere til enhver tid har korrekt utstyr.
 • Anskaffelse av utstyr avklares med administrasjonen og anskaffes fra Freske Fraspark.

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for at treneren hele tiden har nok baller. Det skal være minst en ball per spiller per lag.
 • Sørge for at det til enhver tid er en medisinbag med nødvendig innhold pr. serielag og en egen som brukes på trening. Sørge for etterfylling av medisinbag’ene ved behov.
 • Sørge for at ballene har tilstrekkelig med luft. Materialforvalteren må derfor møte opp på trening en gang innimellom og pumpe baller.
 • Sørge for at treneren har tilstrekkelig med kinahatter/konuser til bruk i trening og kamp.
 • Sørge for at treneren har nok vester til gruppa fordelt på 4ulike farger.
 • Sørge for utdeling av drakter i begynnelsen av sesongen med registrering av hvem som får hvilken drakt. Sørge for at samtlige drakter tilbakeleveres i god stand ved sesongslutt.
 • Informere spillere om at det er hvite Adidas fotballsokker og grønn Adidas shorts som er riktig kamputstyr. Informere om innkjøpsrabatter hos Freske Fraspark og evt. bidra til felles bestilling/innkjøp.
 • I midten av mars avklare hvilken treningsdress som gjelder for kommende sesong og informere spillergruppen/foreldre/foresatte om dette. Ved anskaffelse av ny treningsdress skal materialforvalteren sørge for prøving og samordner bestilling, avhenting og utlevering til spillerne.
 • Påse at trenerne til enhver tid har siste utgave av treningsdressen. Sørge for prøving og samordne bestilling, avhenting og utlevering av treningsdresser til trenerne. HamKam Yngres betaler treningsdress til trenerne.
 • Materialforvalter har rett til gratis inngang på Briskeby for å kunne se HamKam Elites seriekamper på hjemmebane.
 • Materialforvalter inviteres til HamKam Yngres tradisjonelle julebord, ”kick off” og sesongsavslutning.
 • Materialforvalter er fritatt for dugnader for HamKam Yngres utover dugnaden som materialforvalter.
 • Materialforvalter gis 30 % på handel hos Freske Fraspark.

Kasserer

Hvert lag (hver årsklasse) skal ha en kasserer:

Kvalifikasjoner

 • Forelder/foresatt på laget.

Ansvarsområde

Hovedoppgaven til kassereren er å ha kontroll på lagets økonomi.

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for å få tildelt en lagskonto fra daglig leder hvor kasserer har disposisjonsrett. MERK at dette skal gjøres av daglig leder i HamKam Yngres.
 • Følge opp økonomien i laget.
 • Disponere kontoen til «drifting» av laget, dvs. betale turneringer og andre driftskostnader.
 • Ha kontroll på inntektsbringende tiltak i lagets regi (lagsdugnader mv.). Kreve inn betalinger osv.
 • Melde fra til de som ikke har betalt f.eks. turneringer, treningsdresser og kjøregodtgjørelse (”innkrever”).
 • Forsøke å skaffe inntekter til laget.

Foreldrekontakt

Kvalifikasjoner

 • Forelder/foresatt på laget.

Arbeidsoppgaver

 • Bindeledd mellom foreldre og trenere/lagledere/klubben.
 • Ta opp særskilte sportslige problemstillinger som ikke kan håndteres på foreldremøte med trener/lagleder på vegne av spiller/foreldre/foreldregruppa.
 • Ta opp særskilte utenomsportslige problemstillinger som ikke kan håndteres på foreldremøte med trener/lagleder på vegne av spiller/foreldre/foreldregruppa.
 • Ta opp særskilte problemstillinger på klubbnivå (sportslig ansvarlig) dersom de ikke kan håndteres på lagsnivå.
 • Bistå lagledere i forbindelse med avslutninger/sesongstart-arrangementer.
 • Lede samarbeidet i foreldregruppa for øvrig:
  • Samordne overnatting på turneringer.
  • Samordne transport for foreldre ved behov.
 • Bidra til å påse at foreldregruppa forholder seg til foreldrereglene, bl.a. foreldrevettreglene.
 • Være en foregangsfigur for foreldrereglene.

Foreldre

Arbeidsoppgaver

 • Delta på de dugnadene barna blir satt opp på. Sørge for å bytte dugnadsvakt selv hvis den oppsatte vakten ikke passer.
 • Følge opp barna og påse at de stiller til alle treninger og kamper til korrekt tid og med korrekt utstyr.
 • Følge opp barna og påse at de melder fra til trener i god før trening og kamp ved eventuelt forfall.
 • Oppmuntre barna til utvikling og mestring – ikke ha fokus på kampresultat.
 • Ta opp eventuelle problemer som gjelder barna/laget/klubben med foreldrekontakten.
 • Følg foreldrevettreglene!
 • Støtt opp om klubben på en positiv måte. Registrer HamKam Fotball Yngres som din grasrotmottaker og still opp på tiltak i regi av klubben.

Sesongen

 • Sesongstart ca. 1. april.
 • Sesongavslutning ca. 1. november.
 • Opprettholde to treninger pr. uke gjennom sommeren.
 • to treninger pr. uke om vinteren.

Andre idretter?

 • Allsidighet er bra!
 • Alle skal oppfordres til å drive med flere idretter og ha interesser utenfor fotballen.
 • At man prioriterer andre idretter enn fotball kan påvirke spilletid i fotballsesongen.