Husk barnefotballens verdigrunnlag:

Trygghet + Mestring = Trivsel

Trenere

Kvalifikasjoner

 • Kan være forelder/foresatt til barn på laget.
 • Interesse for og erfaring fra fotball selv.
 • Barnefotballkurset

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge treninger i samsvar med den grønne tråden/spillerutviklingsprogrammet i HamKam Fotball Yngres for alderstrinnet og i samråd med trenerutvikleren.
 • Gjennomføre treningene i samsvar med planen.
 • Bringe utstyr til treninger.
 • Føre treningsfravær.
 • Ta ut lag til kamp, legge ut på web.
 • Lede laget/lagene i kamp.
 • Utvikle hver enkelt spiller – gi tilbakemeldinger.

Trenertetthet

 • Maks 8 spillere pr. trener på trening.
 • En av trenerne har hovedansvaret for treningsarbeidet.

Utstyr som dekkes av klubben

 • Treningsdress, trøye, shorts og jakke.
 • Følger trenertettheten og gis annethvert år. Jakke hvert tredje år. Eller ved skifte av utstyrsleverandør.

Godtgjørelse

 • Trener har rett til 50% reduksjon i treningsavgift for eget barn.
 • Trener har rett til sesongkort på Briskeby for å kunne se HamKam Elite sine seriekamper på hjemmebane.
 • Trener inviteres til HamKam Yngres sitt tradisjonelle julebord og ”kick off” og sesongavslutning i klubben.
 • Trener er fritatt fra andre dugnader i HamKam Fotball Yngres enn selve lagledervervet.
 • Trener gis Hamkam Yngres-rabatt ved kjøp av HamKam-utstyr hos Freske Fraspark.

Treningene

Antall treninger

 • En til to treninger i uka
 • Hver trening 1 – 1,5 timer.

Utstyrskrav

 • Fotballsko og leggskinn. Drikkeflaske med vann.

Fotballopplæring

 • Lystbetont læring.
 • Lære å ta imot læring.
 • All trening skal være med ball.
 • Spill på små områder.
 • Ofte i kontakt med ballen. Flest mulig ballberøringer på alle spillerne.
 • Lære å bruke begge bein
 • Bryt av med lek ved behov.
 • Oppvarming skal bestå av ferdighetsøvelser.
 • Tema: Individuell ballbehandling
  • Pasningen: Korrekt utførelse med innsiden og utsiden av foten. Øvelser finner du her.
  • Mottak: Legge til rette for neste trekk. Øvelser finner du her.
  • Føring : Lære å føre ballen i forhold til motstander. Øvelser finner du her.
  • Skudd: Halvt liggende og vanlig vristskudd. Øvelser finner du her.
  • Heading: Nikke med pannen. Øvelser finner du her.
  • Vending og finte: Lære seg. Øvelser finner du her.
 • Tema: Spill sammen med.
  • Aktiviteter der to eller flere spillere er sammen.
  • Bruke store mål hvis det er hensiktsmessig.
 • Tema: Spille mot.
  • Spille mot hverandre.
  • Bruk store mål da spillerne ofte finner dette motiverende.
  • Bruk ett mål og to mål.
  • Bruk mye småbanespill 2 v 2, 3 v 3 og 4 v 4.
  • Ikke for mange mot hverandre.
 • Tema: Andre spill og lekformer.
  • Skuddleker, se her.
  • Pasningsleker – bli kjent med ballen, se her..
  • Headeleker, se her.
  • Føre- og dribleleker, se her.
 • Tema: Koordinasjon og balanse:
  • Jobbe med dette 10 minutter på hver trening.
  • Øvelser finner du her.

Du finner flere øvelser her: www.treningsokta.no

Differensiering (nivådeling) på trening

 • Som hovedregel ingen differensiering.
 • Kan differensiere på ferdighetsøvelser.

Hospitering (spill med høyere aldersgrupper)

 • Ingen hospitering.

Holdninger

 • Spillere:
  • Klubbens mål er å skape lyst for alle til å spille fotball. Dette må skapes av alle i gruppa.
  • Gjøre medspillerne sine gode. Oppmuntre medspillere! Aldri kjefte.
  • Hver enkelt har ansvar for å møte presis til trening.
  • Fravær skal meldes til trener i god tid før treningen.
  • Ikke banne.
  • Ikke kjefte på trener/lagleder.
  • Respekter dommeren og hans/hennes avgjørelser 100 %. Aldri kjefte!
  • Respekter motstanderne. Ikke kjefte.
  • Representere HamKam Yngres på positivt på alle måter.
   • På banen.
   • Utenfor banen.
  • Møte presis til trening og kamp. Alt utstyr skal være med.
 • Foreldre:
  • Representere og omtale HamKam Fotball Yngres på en positiv måte.
  • Sørge for at spilleren møter presis til trening og kamp og med alt utstyr.
  • Følg foreldrevettreglene!
 • Trenere/lagledere:
  • Målet skal være å skape lyst til å spille fotball.
  • Oppmuntre til ballek i fritiden.
  • Representere gode holdninger overfor barn, foreldre, foresatte, dommere, andre ledere, motstandere og andre i fotballfamilien.
  • Skape gode holdninger hos spillere og foreldre/foresatte
  • Rose gode prestasjoner og positiv opptreden, ikke irettesette.
  • Ha fokus på å representere klubben på en positiv måte til enhver tid.

Kamper

Utstyrskrav

Lagdisponering

 • Jevnbyrdighet det sentrale poenget. Vi skal prøve å få til jevnbyrdige kamper.
 • Laget tilpasses motstanden. Dersom vi leder klart skal de sterkeste spillerne hvile. Dersom vi ligger klart under kan de svakeste hvile.
 • Alle skal spille tilnærmet like mye gjennom sesongen.

Seriespill

 • Laget skal delta i ordinært seriespill i sin aldersklasse.
 • Alle som deltar på trening skal få mulighet til delta i seriespill.
 • Som hovedregel spiller alle en seriekamp hver uke.
 • Meld på nok lag. Ikke mer enn tre innbyttere pr. lag pr. kamp.

Ekstratilbud til de mest ivrige?

 • Hvert årskull kan melde på ett lag i en høyere årsklasse.
 • Spill i høyere aldersklasse forutsetter stort nok antall spillere som behersker nivået.
 • Spill med lag i høyere aldersklasse skal ikke gå på bekostning av ordinært seriespill – det skal være et ekstratilbud i tillegg til ordinært seriespill.
 • Utvelgelse baseres på ferdigheter, innsats, treningsoppmøte og holdninger. Spill i høyere aldersklasse forbeholdes de som kan føle mestring på dette nivået.
 • Beslutning om spill i høyere årsklasse gjøres i samråd med trenerutvikler i klubben.

Turneringer

 • Laget skal være med på minimum 2 turneringer.
 • Skal være med i Briskebyturneringen.
 • HamKam Fotball Yngres betaler påmeldingsavgift for inntil 2 turneringer hvert år i tillegg til Briskebyturneringen.

Hospitering (trening/kamp mer høyere alderstrinn i HamKam)

 • Som hovedregel ikke hospitering.
 • Unntak besluttes av sportslig ledelse evt. i samråd med daglig leder.

Lagleder

Dersom gruppen er delt inn i flere serielag skal laget ha en lagleder for hvert serielag.

Kvalifikasjoner

 • Forelder/foresatt i spillergruppa.
 • Interesse for laget og fotball.

Ansvarsområder

 • Ta seg av administrative og ikke sportslige oppgaver for laget.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvaret for å melde på laget til cuper laget skal være med på.
 • Ansvaret for å legge ut informasjon på nettsiden.
 • Ansvaret for å gjennomføre minst ett foreldremøte i løpet av sesongen. Det første møtet settes opp av sportslig leder i klubben.
 • Sørge for at medlemssiden for laget på HamKam Yngres nettside er oppdatert.

Godtgjørelse

 • Lagleder har rett til 50% reduksjon i treningsavgift for eget barn.
 • Lagleder har rett til sesongkort på Briskeby for å kunne se Ham Kam Elite sine seriekamper på hjemmebane.
 • Lagleder inviteres til HKY sitt tradisjonelle julebord og ”kick off” og sesongavslutning i klubben.
 • Lagleder er fritatt fra andre dugnader i HamKam Fotball Yngres enn selve lagledervervet.
 • Lagleder gis HKY-rabatt ved kjøp av HamKam-utstyr hos Freske Fraspark.

Lagets materialforvalter

Kvalifikasjoner

 • Forelder/foresatt i laget.

Ansvarsområder

 • Sørge for at treneren har det utstyret han trenger for å gjennomføre gode treninger og kamper. I tillegg skal materialforvalteren legge til rette for at spillere, trenere og lagledere til enhver tid har korrekt utstyr.
 • Anskaffelse av utstyr avklares med administrasjonen og anskaffes fra Freske Fraspark.

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for at treneren hele tiden har nok baller. Det skal være minst en ball per spiller per lag.
 • Sørge for at det til enhver tid er en medisinbag med nødvendig innhold pr. serielag og en egen som brukes på trening. Sørge for etterfylling av medisinbag’ene ved behov.
 • Sørge for at ballene har tilstrekkelig med luft. Materialforvalteren må derfor møte opp på trening en gang innimellom og pumpe baller.
 • Sørge for at treneren har tilstrekkelig med kinahatter/konuser til bruk i trening og kamp.
 • Sørge for at treneren har nok vester til gruppa fordelt på 4 ulike farger.
 • Sørge for utdeling av drakter i begynnelsen av sesongen med registrering av hvem som får hvilken drakt.
 • Sørge for at samtlige drakter tilbakeleveres i god stand ved sesongslutt.
 • Informere spillere om riktig kamputstyr.
 • Informere om innkjøpsrabatter hos Freske Fraspark og evt. bidra til felles bestilling/innkjøp.
 • Innen midten av mars avklare hvilken treningsdress som gjelder for kommende sesong og informere spillergruppen/foreldre/foresatte om dette. Ved anskaffelse av ny treningsdress skal materialforvalteren sørge for prøving og samordner bestilling, avhenting og utlevering til spillerne.
 • Påse at trenerne til enhver tid har siste utgave av treningsdressen. Sørge for prøving og samordne bestilling, avhenting og utlevering av treningsdresser til trenerne. HamKam Yngres betaler treningsdress til trenerne.

Godtgjørelse

 • Materialforvalter har rett til gratis inngang på Briskeby for å kunne se HamKam Elites seriekamper på hjemmebane.
 • Materialforvalter inviteres til HamKam Yngres tradisjonelle julebord, ”kick off” og sesongavslutning.
 • Materialforvalter er fritatt for dugnader for HKY utover dugnaden som materialforvalter.
 • Materialforvalter gis HKY-rabatt på handel hos Freske Fraspark.

Kasserer

Hvert lag (hver årsklasse) skal ha en kasserer:

Kvalifikasjoner

 • Forelder/foresatt på laget.

Ansvarsområde

Hovedoppgaven til kassereren er å ha kontroll på lagets økonomi.

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for å få tildelt en lagskonto fra daglig leder hvor kasserer har disposisjonsrett. MERK at dette skal gjøres av daglig leder i HKY.
 • Følge opp økonomien i laget.
 • Disponere kontoen til «drifting» av laget, dvs. betale turneringer og andre driftskostnader.
 • Ha kontroll på inntektsbringende tiltak i lagets regi (lagsdugnader mv.). Kreve inn betalinger osv.
 • Melde fra til de som ikke har betalt f.eks. turneringer, treningsdresser og kjøregodtgjørelse (”innkrever”).
 • Forsøke å skaffe inntekter til laget.

Foreldrekontakt

Kvalifikasjoner

 • Forelder/foresatt på laget.

Arbeidsoppgaver

 • Bindeledd mellom foreldre og trenere/lagledere/klubben.
 • Ta opp særskilte sportslige problemstillinger som ikke kan håndteres på foreldremøte med trener/lagleder på vegne av spiller/foreldre/foreldregruppa.
 • Ta opp særskilte utenomsportslige problemstillinger som ikke kan håndteres på foreldremøte med trener/lagleder på vegne av spiller/foreldre/foreldregruppa.
 • Ta opp særskilte problemstillinger på klubbnivå (sportslig ansvarlig) dersom de ikke kan håndteres på lagsnivå.
 • Bistå lagledere i forbindelse med avslutninger/sesongstart-arrangementer.
 • Lede samarbeidet i foreldregruppa for øvrig:
  • Samordne overnatting på turneringer.
  • Samordne transport for foreldre ved behov.
 • Bidra til å påse at foreldregruppa forholder seg til foreldrereglene, bl.a. foreldrevettreglene.
 • Være en foregangsfigur for foreldrereglene.

Foreldre

Arbeidsoppgaver

 • Delta på de dugnadene barna blir satt opp på. Sørge for å bytte dugnadsvakt selv hvis den oppsatte vakten ikke passer.
 • Følge opp barna og påse at de stiller til alle treninger og kamper til korrekt tid og med korrekt utstyr.
 • Følge opp barna og påse at de melder fra til trener i god før trening og kamp ved eventuelt forfall.
 • Oppmuntre barna til utvikling og mestring – ikke ha fokus på kampresultat.
 • Ta opp eventuelle problemer som gjelder barna/laget/klubben med foreldrekontakten.
 • Følg foreldrevettreglene!
 • Støtt opp om klubben på en positiv måte. Registrer HamKam Fotball Yngres som din grasrotmottaker og still opp på tiltak i regi av klubben.

Sesongen

 • Sesongstart ca. 1. april.
 • Sesongslutt ca. 1. oktober.
 • Ha treningstilbud gjennom sommeren.
 • Helt treningsfri oktober til januar.
 • En frivillig trening pr. uke om vinteren.

Andre idretter?

 • Allsidighet er bra!
 • Alle skal oppfordres til å drive med flere idretter og ha interesser utenfor fotballen.
 • At man prioriterer andre idretter enn fotball om vinteren påvirker ikke spilletid i fotballsesongen.