Spillere i denne aldersgruppen møter sannsynligvis HamKam Fotball Yngres for første gang. Når vi starter opp en treningsgruppe skal trenerutvikleren i HamKam Yngres være med. Aktiviteten baserer seg på foreldre som trenere og organisatorer.

Trenere

Kvalifikasjoner

 • Kan være forelder/foresatt til barn på laget.
 • Interesse for og erfaring fra fotball selv.
 • Barnefotballkurset i løpet av første år som trener.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge treninger i samsvar med den grønne tråden/spillerutviklingsprogrammet og i samråd med trenerutvikleren.
 • Gjennomføre treningene i samsvar med planen.
 • Bringe utstyr til treninger.
 • Lede lag i kamp.
 • Jobbe med å utvikle hver enkelt spiller – gi tilbakemeldinger.
 • Bidra til å skape interesse for og glede ved fotballspillet.

Trenertetthet

 • Maks 8 spillere pr. trener på trening.
 • En av trenerne har hovedansvaret for treningsarbeidet.

Utstyr som dekkes av klubben

 • Treningsdress, trøye, shorts og jakke.
 • Følger trenertettheten og gis annethvert år. Jakke hvert tredje år. Eller ved skifte av utstyrsleverandør.

Godtgjørelse

 • Trener har rett til sesongkort på Briskeby for å kunne se HamKam Elite sine seriekamper på hjemmebane.
 • Trener inviteres til HamKam Yngres sitt tradisjonelle julebord og ”kick off” og sesongavslutning i klubben.
 • Trener gis HamKam Yngres-rabatt ved kjøp av HamKam-utstyr hos Freske Fraspark.

Treningene

Trenerne

 • Laget skal ha en hovedtrener

Antall treninger

 • En trening pr. uke a 1 time.

Utstyrskrav

 • Alle skal ha med leggskinn og drikkeflaske med vann.
 • Trener tar med alt annet utstyr (baller, kjegler, konuser mv.).

Fotballopplæring

 • Lystbetont læring.
 • Lære å ta imot læring.
 • All trening skal være med ball. Så mange ballberøringer som mulig pr. spiller.
 • Korte intervaller på øvelsene. Unngå venting.
 • Enkle øvelser som ivaretar tekniske detaljer.
 • Rotasjon på laget – alle spiller på alle plasser og alle som vil får stå i mål.
 • Bryt av med lek (uten ball) ved behov.
 • Oppvarming skal bestå av ferdighetsøvelser.

Tema/innhold

Hoveddelen – minst 75 % – av treningen skal være spill (spill sammen med og mot). Bruk smålagsspill (2v2, 3v3, 4v4).

Differensiering

 • Ingen differensiering på feltet.
 • Eventuell differensiering skjer i form av frivillig ekstratrening (f.eks. deltakelse på fotballskoler).

Holdninger

 • Spillere:
  • Gjøre medspillerne sine gode. Oppmuntre medspillere! Aldri kjefte.
  • Ikke banne.
  • Ikke kjefte på trener/lagleder.
  • Respekter dommeren og hans/hennes avgjørelser 100 %. Aldri kjefte!
  • Ikke kjefte på motspillere.
  • Representere HamKam Yngres på positivt på alle måter.
   • På banen.
   • Utenfor banen.
  • Møte presis til trening og kamp. Alt utstyr skal være med.
 • Foreldre:
  • Representere og omtale HamKam Fotball Yngres på en positiv måte.
  • Sørge for at spilleren møter presis til trening og kamp og med alt utstyr.
  • Følg foreldrevettreglene!
 • Trenere/lagledere:
 • Oppmuntre til ballek i fritiden.
 • Representere gode holdninger overfor barn, foreldre, foresatte, dommere, andre ledere, motstandere og andre i fotballfamilien.
 • Skape gode holdninger hos spillere og foreldre/foresatte
 • Rose gode prestasjoner og positiv opptreden, ikke irettesette.
 • Ha fokus på å representere klubben på en positiv måte til enhver tid.

Kamper

Seriespill

 • Ikke seriespill.
 • Laget spiller kun treningskamper.

Turneringer

 • Kan være med i Briskebyturneringen. Vurderes konkret på bakgrunn av ferdigheter, mestringsnivå og interesse i gruppa.
 • Spør sportslig ansvarlig dersom det er tvil!

Lagdisponering

Lagleder

Kvalifikasjoner

 • Forelder/foresatt i spillergruppa.
 • Interesse for laget og fotball.

Ansvarsområder

 • Ta seg av administrative og ikke sportslige oppgaver for laget.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvaret for å melde på laget til cuper laget skal være med på.
 • Ansvaret for å legge ut informasjon på nettsiden.
 • Ansvaret for å gjennomføre minst ett foreldremøte i løpet av sesongen. Det første møtet settes opp av sportslig leder i klubben.
 • Sørge for at medlemssiden for laget på HamKam Yngres nettside er oppdatert.

Godtgjørelse

 • Lagleder har rett til sesongkort på Briskeby for å kunne se Ham Kam Elite sine seriekamper på hjemmebane.
 • Lagleder inviteres til HamKam Yngres sitt tradisjonelle julebord og ”kick off” og sesongavslutning i klubben.
 • Lagleder gis HamKam Yngres-rabatt ved kjøp av HamKam-utstyr hos Freske Fraspark.

Lagets materialforvalter

Kvalifikasjoner

 • Forelder/foresatt i laget.

Ansvarsområder

 • Sørge for at treneren har det utstyret han trenger for å gjennomføre gode treninger og kamper.
 • Legge til rette for at spillere, trenere og lagledere til enhver tid har korrekt utstyr.
 • Anskaffelse av utstyr avklares med administrasjonen og anskaffes fra Freske Fraspark.

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for at treneren hele tiden har nok baller. Det skal være minst en ball per spiller per lag.
 • Sørge for at det til enhver tid er en medisinbag med nødvendig innhold i laget. Sørge for etterfylling av medisinbag’ene ved behov.
 • Sørge for at ballene har tilstrekkelig med luft. Materialforvalteren må derfor møte opp på trening en gang innimellom og pumpe baller.
 • Sørge for at treneren har tilstrekkelig med kinahatter/konuser til bruk i trening og kamp.
 • Sørge for at treneren har nok vester til gruppa.
 • Sørge for utdeling av drakter med registrering av hvem som får hvilken drakt.
 • Sørge for at samtlige drakter tilbakeleveres i god stand ved sesongslutt.
 • Informere om innkjøpsrabatter hos Freske Fraspark og evt. bidra til felles bestilling/innkjøp.

Godtgjørelse

 • Materialforvalter har rett til gratis inngang på Briskeby til HamKam Elites seriekamper på hjemmebane.
 • Materialforvalter inviteres til HamKam Yngres tradisjonelle julebord, ”kick off” og sesongavslutning.
 • Materialforvalter gis HamKam Yngres-rabatt på handel hos Freske Fraspark.

Kasserer

Laget bør ha en kasserer. Det er fint å komme i gang en lagskasse fra start av:

Kvalifikasjoner

 • Forelder/foresatt på laget.

Ansvarsområde

Hovedoppgaven til kassereren er å ha kontroll på lagets økonomi.

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for å få tildelt en lagskonto fra daglig leder hvor kasserer har disposisjonsrett. MERK at dette skal gjøres av daglig leder i HamKam Yngres.
 • Følge opp økonomien i laget.
 • Disponere kontoen til «drifting» av laget, dvs. betale turneringer og andre driftskostnader.
 • Ha kontroll på inntektsbringende tiltak i lagets regi (lagsdugnader mv.). Kreve inn betalinger osv.
 • Melde fra til de som ikke har betalt f.eks. turneringer, treningsdresser og kjøregodtgjørelse (”innkrever”).
 • Forsøke å skaffe inntekter til laget.

Foreldrekontakt

Kvalifikasjoner

 • Forelder/foresatt på laget.

Arbeidsoppgaver

 • Bindeledd mellom foreldre og trenere/lagledere/klubben.
 • Ta opp særskilte sportslige problemstillinger som ikke kan håndteres på foreldremøte med trener/lagleder på vegne av spiller/foreldre/foreldregruppa.
 • Ta opp særskilte utenomsportslige problemstillinger som ikke kan håndteres på foreldremøte med trener/lagleder på vegne av spiller/foreldre/foreldregruppa.
 • Ta opp særskilte problemstillinger på klubbnivå (sportslig ansvarlig) dersom de ikke kan håndteres på lagsnivå.
 • Bistå lagledere i forbindelse med avslutninger/sesongstart-arrangementer.
 • Lede samarbeidet i foreldregruppa for øvrig:
  • Samordne overnatting på turneringer.
  • Samordne transport for foreldre ved behov.
 • Bidra til å påse at foreldregruppa forholder seg til foreldrereglene, bl.a. foreldrevettreglene.
 • Være en foregangsfigur for foreldrereglene.

Foreldre

Arbeidsoppgaver

 • Delta på de dugnadene barna blir satt opp på. Sørge for å bytte dugnadsvakt selv hvis den oppsatte vakten ikke passer.
 • Følge opp barna og påse at de stiller til alle treninger og kamper til korrekt tid og med korrekt utstyr.
 • Følge opp barna og påse at de melder fra til trener i god før trening og kamp ved eventuelt forfall.
 • Oppmuntre barna til utvikling og mestring – ikke ha fokus på kampresultat.
 • Ta opp eventuelle problemer som gjelder barna/laget/klubben med foreldrekontakten.
 • Følg foreldrevettreglene!
 • Støtt opp om klubben på en positiv måte. Registrer HamKam Fotball Yngres som din grasrotmottaker og still opp på tiltak i regi av klubben.

Sesongen

 • Første halvdel av sesongen går fra midten av april til ca. 1.juli.
 • Andre halvdel av sesongen går fra ca. 1. august til ca. 1. oktober.
 • Helt treningsfri oktober til januar.
 • En frivillig trening pr. uke om vinteren.
 • Ha treningstilbud gjennom sommeren.

Andre idretter?

 • Allsidighet er bra!
 • Alle skal oppfordres til å drive med flere idretter og ha interesser utenfor fotballen.