Med ungdomsfotball menes all fotball for gutter og jenter i alderen 13-19 år.
Målet er å gi så mange som mulig et tilfredsstillende fotballtilbud i et godt miljø.
Alle skal ha et tilbud de er fornøyd med – uavhengig av nivå og ambisjoner.
Ungdomsfotballen i HamKam Yngres er organisert slik:

  • Første år med ungdomsfotball – 13 år (7. trinn barneskolen). Spillerne utgjør en eller to treningsgrupper.
  • Andre år med ungdomsfotball – 14 år (8. trinn ungdomsskolen). Spillerne utgjør en eller to treningsgrupper.
  • Tredje og fjerde år med ungdomsfotball 15 og 16 år (9. og 10. trinn ungdomsskolen). Spillerne utgjør en eller flere treningsgrupper.
  • Junior bredde i ungdomsfotballen ( 17-19 år)

HamKam Yngres har (som Norges Fotballforbund, klikk HER)  to ulike mål med ungdomsfotballen:

  • Vi skal ta vare på alle – vi skal legge forholdene til rette slik at flest mulig blir i fotballmiljøet lengst mulig.
  • Vi skal gi talentene våre best mulige forutsetninger til å bli gode spillere.

Utfra disse målsetningene deles HamKam Yngres ungdomsfotball inn i Elite og Bredde.

For å få til dette må HamKam Yngres gi lagene og spillere et ulikt tilbud – ut fra nivå, interesse og ambisjoner.  Selv om HamKam Yngres deler ungdomsfotballen inn i Elite og Bredde skal det samme spillerutviklingsprogrammet og den “grønne tråden”  gjelde alle lag.

HamKam Yngres har de samme grunnverdiene som Norges Fotballforbund:

  • Medbestemmelse
  • Differensiering
  • Trygghet + mestring= Trivsel

Se Norges Fotballforbund sin nettside for mer informasjon.