VARSLING

SI IFRA HER.

I HamKam Yngres skal alle være trygge. Si ifra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler eller retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. I HamKam Yngres tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Hva kan du varsle om?

Du kan si i fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller hørt om fra andre.

Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer.

Det skal være en lav terskel for å si ifra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Du kan lese mer om temaer du kan varsle om her.

Temasider for deg som vil varsle, skal hjelpe en som varsler eller skal håndtere et varsel.

Hvor og til hvem sendes varselet?

Vi mottar alle varslingssaken gjennom løsningen Mitt Varsel. Når varsel sendes inn er det vår administrator (daglig leder: Anders Engerud) som er den som vil ta i mot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med oss over telefon, 954 70 352.

Vi ønsker at det skal være lav terskel for å si ifra!

I HamKam Yngres har vi gode rutiner for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier ifra. Klikk deg videre om du ønsker å vite mer om varsling, hjelpe en som vil varsle eller saksgang i en varslingssak.

  • Informasjon til deg som ønsker å varsle (underside).
  • Saksgang i en varslingssak (underside).

SI IFRA HER.

Informasjon om å varsle

Hva betyr det å varsle og hvordan varsler du?

Å varsle betyr å si ifra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger.

Målet med å varsle er å si ifra til en person som kan gjøre noe med det som har skjedd, ivareta personen som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og stoppe at det skjer igjen.

Det er viktig at du sier ifra der hendelsen har skjedd. Det vil si at du bør si ifra direkte til en ansvarsperson eller leder for den aktiviteten du er med i eller arrangement du har deltatt på.

Du kan si ifra skriftlig via varslingsskjema, over telefon eller ved personlig møte. Om du velger å si ifra muntlig, anbefaler vi uansett at du selv fyller ut skjema for varsling slik at du forklarer med egne ord hva som har skjedd. Lenke til varslingsskjema finner du her.

Hva bør du tenke på når du varsler?

Det er viktig at du som varsler føler deg trygg. Her er noen råd og tips når du skal varsle.

  • Oppsumer hva som har skjedd, hvem du varsler om, andre som er involvert og hvor det har skjedd.
  • Vær så konkret som mulig. Om det er flere hendelser, beskriv dem separat og lag en tidslinje.
  • Har du dokumentasjon, bilder, sms, chat, film etc. på det som har skjedd, send inn dette som vedlegg.
  • Vet du om andre som har vært vitne til det som har skjedd eller opplevd lignende hendelser, inkluder navn og kontaktinformasjon til dem.

Ønsker du rådgivning om å varsle, enten i forkant eller underveis, ta kontakt med oss her.

Hva skjer når du har sendt inn varselet?

Etter at du har sendt inn et varsel, vil saken bli tildelt til to av våre saksbehandlere for varslingssaker. Du har mulighet til å kommunisere med dem gjennom hele behandlingen. Om du ikke hører noe innen 7 dager, ta gjerne kontakt med oss for å være sikker på at varselet er mottatt.

Vi mottar alle varslingssaken gjennom løsningen Mitt Varsel. Når varsel sendes inn er det vår administrator (daglig leder: Anders Engerud) som er den som vil ta i mot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med oss over telefon, 954 70 352.

Saksgang i varslingssak

I HamKam Yngres håndterer vi alle varsler i henhold til våre rutiner. Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saken blir håndtert av politiet.

Det vil oppnevnes saksansvarlige som vil håndtere saken fra start til slutt. Disse har ansvar for å sikre en god saksgang og at de ulike partene i saken blir ivaretatt underveis.

I HamKam Yngres bruker vi Mitt Varsel. Dette er et digitalt system for behandling av varsler. Systemet er krypert og sikrer at all informasjon som sendes inn oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av personsensitiv informasjon.