HamKam FFO 

HamKam har nå åpnet for påmelding til HamKam FFO for skoleåret 2024/2025. HamKam FFO er en fotballfritidsordning for jenter og gutter fra 2.-6. klasse. Altså barn født 2017, 2016, 2015, 2014 og 2013.

HAMKAM FFO HOLDER ÅPENT TIRSDAG OG FREDAG!

Briskeby Stadion vil være hovedarena for aktivitet. Pr. nå har vi ingen alternativ i vintermånedene desember, januar, februar og mars, så inntil videre har HamKam FFO kun aktivitet ut november på Briskeby. Hvordan vi eventuelt løser vintermånedene må vi komme tilbake til. 

Deltagerne har oppmøte på Briskeby Stadion hvor det vil serveres brødmat. Her vil de også ha tilgang til frukt og muligheter til å gjøre lekser før eventuell henting av foresatte.

For påmelding, MELD PÅ HER!

 

TILBUDET GJELDER FOR

Tilbudet gjelder for jenter og gutter fra 2.-6. klasse. Altså barn født 2017, 2016, 2015, 2014 og 2013.

 

ÅPNINGSTIDER FFO

Det blir åpent hver tirsdag og fredag gjennom skoleåret. FFO følger skoleruten, og holder stengt når elevene har fri fra skolen i ferier og helligdager.

FFO holder åpent hver tirsdag og fredag fra 13:00 – 16:30.

 

EN VANLIG DAG PÅ FFO

En vanlig dag på FFO 

13:00-14:30: Oppmøte og lunsj på Briskeby Stadion

14:30-16:00: Trening på Briskeby Stadion

16:00-16:30: Frukt og henting

Det vil være muligheter for å gjøre lekser, men vi har ikke kompetanse eller kapasitet til å kjøre organisert leksehjelp. Vi vil sette opp egne rom for leksegjøring ved behov.

 

SPORT

HamKam FFO vil ha fokus på lystbetont aktivitet med tema tilpasset aldersgruppene, med godt kvalifiserte instruktører.

 

TRANSPORT

Største delen av vår medlemsmasse holder til på Rollsløkken skolekrets, men vi tar naturligvis i mot påmeldinger fra andre skolekretser også.

Vi vil prøve å organisere transport til de som har behov for dette, men vil avhenge av antall påmeldte fra de ulike skolekretsene.

 

PRIS

Uten transport:

1 dag i uken: Kr 900 pr. måned

2 dager i uken: Kr 1300 pr. måned

Med transport:

1 dag i uken: Kr 1350 pr. måned

2 dager i uken: Kr 1900 pr. måned

 

OPPSIGELSE

Oppsigelse skal gjøres skriftlig. En måneds oppsigelse. Oppsigelse gjelder f.o.m. den 1. i påfølgende måned.

 

PÅMELDING

Påmelding gjøres her: PÅMELDING HER!

Viktig å få påmeldinger så tidlig som mulig for at vi skal få planlagt og legge logistikken i forhold til transport.

 

KONTAKTPERSON

Spørsmål omkring transport eller faktura: Vegard Bekkevold – vegard@hamkam.no

Ansvarlig for det sportslige opplegget: Sander Emilsen – 482 91 884

Har du andre spørsmål om tilbudet, kontakt administrativ ansvarlig for FFO: Joakim Bendal – joakim@hamkam.no

Ansvarlig redaktør : Anders Toft Engerud
2024
© HamKam Yngres | Drift og utvikling -
Agreed AS