Foreldrevettregler

Reglene gjelder for foresatte, foreldre, besteforeldre og andre som følger barna i trening og kamp. Dette er dels NFFs ”offisielle” foreldrevettregler og dels instrukser fra HamKam Fotball Yngres. Les, lær og husk!

 1. Møt opp til kamp og trening – barna ønsker det.

 1. Sørg for at barna møter til avtalt tid på kamper og treninger.

  • Sørg for at barna er til stede og klare til å begynne treningen til fastsatt treningstid.

  • Møt opp ferdig skiftet til det tidspunktet treneren har bestemt og senest ½ time før kampstart.

  • Meld fra så tidlig som mulig til trener/oppmann når barna ikke kan komme på kamp/trening.

 1. Gi oppmuntring til alle spillerne i kamp og trening – ikke bare den/de du kjenner.

  • Det er ikke lov til å heie kun på eget barn. Enten heie på alle eller heie på HamKam.

  • Oppmuntre i medgang og i motgang – ikke gi kritikk!

 1. Respekter trener/lagleders bruk av spillere og ledelse av kamp og trening.

  • Trener/lagleder bestemmer hvem som skal spille når og hvor.

  • Trener/lagleder tar seg av skadede spillere – de sier fra hvis de trenger foreldrenes/foresattes hjelp.

  • Under kamp skal spillerne oppholde seg ved trener/lagleder, ikke ved foreldrene. Foreldrene/foresatte står på motsatt side av banen.

  • Ikke forsøk å påvirke trener/lagleder under kampen.

 1. Sørg for riktig og fornuftig utstyr.

  • Barna skal alltid ha på seg leggbeskyttere (trening som kamp) og alltid ha med seg drikkeflaske med vann. Vann er sunnest og det kan også brukes til vasking av sår o.l.

  • Vi bruker grønn shorts og hvite strømper til kampene.

  • Ikke overdriv på utstyrsfronten!

 1. Se på dommeren som en veileder – respekter avgjørelsene.

  • Ingen skal kjefte på/diskutere med dommeren!

 1. Tenk på at det er barnet ditt som spiller fotball – ikke du.

 1. Stimuler og oppmuntre barnet ditt til å delta – ikke press det.

 1. Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet.

 1. Vis respekt for arbeidet klubben gjør – delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner.

  • Hvis dere har synspunkter på trening/kamp/opplegg – ta det opp med trener/leder direkte.

 1. Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja.

 1. HUSK AT BARNA GJØR SOM DU GJØR – IKKE SOM DU SIER.

Ansvarlig redaktør : Anders Toft Engerud
2024
© HamKam Yngres | Drift og utvikling -
Agreed AS