VARSLING

SI IFRA HER.

I HamKam Yngres skal alle være trygge. Si ifra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler eller retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. I HamKam Yngres tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Hva kan du varsle om?

Du kan si i fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller hørt om fra andre.

Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer.

Det skal være en lav terskel for å si ifra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. 
Du kan lese mer om temaer du kan varsle om her.

Temasider for deg som vil varsleskal hjelpe en som varsler eller skal håndtere et varsel.

Hvor og til hvem sendes varselet?

Vi mottar alle varslingssaken gjennom løsningen Mitt Varsel. Når varsel sendes inn er det vår administrator (daglig leder: Anders Engerud) som er den som vil ta i mot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med oss over telefon, 954 70 352.

Vi ønsker at det skal være lav terskel for å si ifra!

I HamKam Yngres har vi gode rutiner for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier ifra. Klikk deg videre om du ønsker å vite mer om varsling, hjelpe en som vil varsle eller saksgang i en varslingssak.

  • Informasjon til deg som ønsker å varsle (underside).
  • Saksgang i en varslingssak (underside).

SI IFRA HER.

 

 

Ansvarlig redaktør : Anders Toft Engerud
2024
© HamKam Yngres | Drift og utvikling -
Agreed AS