Barnefotballprosjektet

Det er et begrenset antall plasser tilgjengelig på hver av treningene, dette for å sikre best mulig oppfølging. Det gjelder det å være tidlig ute med påmeldingen.

Fokusområder.
Treningene vil være tema basert fra gang til gang.
Eksempler på temaer kan være pasning/mottak, finter/driblinger, 1. forsvarer, 1. angriper osv.
Dette vil så bli tatt inn i spill sekvenser, som vil være en betydelig del av øktene.
Oppvarmings øvelser vil ha basis i koordinasjon, balanse og teknikk

Dette er et tiltak som strekker seg over tid, med stor grad av påvirkningsmulighet, noe som uten tvil vil gi ivrige spillere en meget god utvikling

Ansvarlig for opplegg og gjennomføring er Knut Hagen, knut.hagen@hamkam.no. Spørsmål om opplegg og gjennomføring stilles hit. Spørsmål om betaling eller selve påmeldingen i rubic rettes til vegard@hamkam.no 
Det vil være kvalifiserte trenere til stede på tiltakene.

Alle treninger foregår i Hamjernhallen. Oppmøte er 10 minutter før treningen starter.
Blir grensen nådd er det opprettet en venteliste som du kan velge. Det er gratis å være registrert på ventelisten.
BETALING SKJER I RUBIC NÅR DU MELDER DEG PÅ

Treningstider
uke 42 – 51

JENTER FØDT  2012 – 2013
Onsdager 17.00 – 18.15
Påmelding;
https://app.rubic.no/Public/Events/4802

GUTTER FØDT 2014
Mandager 17.00 – 18.15
Påmelding;
https://app.rubic.no/Public/Events/4801

GUTTER FØDT 2013 – FÅ PLASSER IGJEN
Mandager 18.30 – 19.45
Påmelding;
https://app.rubic.no/Public/Events/4800

GUTTER FØDT 2012 – FÅ PLASSER IGJEN(stor sannsynlighet 2 grupper her så  bare meld  på venteliste)
Onsdager 18.30 – 19.45
Påmelding;
https://app.rubic.no/Public/Events/4799