Saksgang i varslingssak

I HamKam Yngres håndterer vi alle varsler i henhold til våre rutiner. Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saken blir håndtert av politiet.

Det vil oppnevnes saksansvarlige som vil håndtere saken fra start til slutt. Disse har ansvar for å sikre en god saksgang og at de ulike partene i saken blir ivaretatt underveis.

I HamKam Yngres bruker vi Mitt Varsel. Dette er et digitalt system for behandling av varsler. Systemet er krypert og sikrer at all informasjon som sendes inn oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av personsensitiv informasjon.

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig redaktør : Anders Toft Engerud
2024
© HamKam Yngres | Drift og utvikling -
Agreed AS