Gjennom en generøs gave i etterkant av bisettelsen til Knut «Klypa» Kristiansen, så har klubben, i samarbeid med de pårørende, valgt å legge disse midlene inn i et nyopprettet fond.
Dette fondet skal gi årlige bidrag til spillere som av forskjellige årsaker har økonomiske utfordringer knyttet til betaling og deltakelse.
Eksempler kan være:

–             Bidrag til dekking av deltakelse på turer.
–             Bidrag til dekking av deltakelse på skoler, tiltak etc.
–             Bidrag til dekking av utstyr.

Bidrag fra fondet forutsetter deltakelse på klubbens dugnader og andre pålagte aktiviteter. Dersom fondet ikke er i stand til å dekke hele summen, kan ytterligere dekkes inn gjennom ekstra dugnadsjobb.

Klypafondet realiseres gjennom individuelle donasjoner, Sparebankstiftelsen Hedmarks Hele Laget og samarbeid med Hamar Kommune.

De enkelte søknadene behandles fortløpende av en egen komite.

HamKam Yngres vil fra 2019 gi et årlig beløp inn til dette fondet.

Fyll ut skjema nedenfor og send inn.
Behandling skjer månedlig den 15. og med tilbakemelding den 20.

Klypa-fondet

Bidragsfond