Treninger - administrativt

 • Treningens varighet er vanlig 1 ½ time. Trenere og spillere møter opp 10 minutter i forkant av treningen. Treneren starter økta presis med en samling hvor treneren går igjennom økta. Treneren avslutter spill eller øvelser i god tid slik at det er rom for en samling før treningsøkta er slutt.
 • Spillere i bredde minium 2  ganger i uken utenfor seriesesong.
 • I seriesesongen skal bredde trene minimum 2 ganger i uken når laget har 1 seriekamp, og minimum 1 gang i uken når laget har både seriekamp og cupkamp.
 • Treningsgruppen for Bredde skal ikke være større enn 30. I Bredde gruppen skal det være en trener 1 og en trener 2. Hvem som har trener 1 og trener 2 ansvaret skal avklares før sesong. Det er trener 1 som har det avgjørende ordet når det bl.a gjelder treningsopplegg og laguttak.

Treninger - sport

Målsetninger:

 • Utvikle fotballferdigheter for spillerne.
 • Bygge opp og avslutte angrep.
 • Vedlikeholde ferdigheter, begge bein.
 • Hindre og forstyrre motstanders angrep – 1. og 2. forsvarer.
 • Det skal legges mer vekt på ferdighetsutvikling, teknisk og taktisk, enn på fysisk utvikling.
 • Påvirke holdninger til egentrening.
 • Viktig med bevegelse og pasningspill

Temaer:

 • Individuell ballbehandling:

Pasning                    Korrekt utførelse med innsiden av foten
Mottak                      Legge til rette for neste trekk
Føring                        Lære å føre ballen i forhold til motstander
Skudd                       Halvtliggende og vanlig vristskudd
Heading                   Nikke med pannen
Vending og finte   Lære seg

 • Spill sammen med
  Aktiviteter der to eller flere spillere er sammen.
  Bruke store mål hvis det er hensiktsmessig.
 • Spille mot hverandre
  Bruk store mål da spillerne ofte finner dette motiverende.
  Bruk ett mål og to mål.
  Bruk mye småbanespill 2:2,3:3 og 4:4.
  Ikke for mange mot hverandre.
 • Organisering av forsvarsspill og angrepsspill.
  Handlingsvalg for ballfører og mottaker.
 • Andre spill og lek former.
  Diverse leker
  Vedlikeholde koordinasjon og balanse.
 • Øvelsesbank
  www.treningsokta.no

Holdninger

Med holdninger sikter HamKam Yngres til følgende:

 • Spilleren kjefter ikke på medspillere i trening og kamp
 • Spilleren kjefter ikke på motspillere og dommere i kamp
 • Spilleren kjefter ikke på treneren
 • Spilleren lytter til treneren
 • Spilleren møter presis til trening og kamp med riktig utstyr
 • Spilleren tolererer at andre gjør feil
 • Spilleren gjør andre gode
 • Spilleren er treningsvillig
 • Spilleren fremsnakker medspillerne
 • Spilleren utviser også disse egenskapene utenfor banen

Seriekamper

Hovedpoenget med seriekamptilbudet i Bredde er å gi laget god matching.
Det betyr at HamKam Yngres skal legge til rette for at Bredde spiller i riktig serie.

Antall kamper, spilletid og antall spillere

I sesongen for seriespill skal Bredde spilleren ha minimum en seriekamp i uken.
Alle skal spille, men spilletiden kan differensieres etter innsats – summen av treningsiver, oppførsel, prioriteringer og kampmotstand.
I en 7´er kamp møter laget med maks 10 spillere, 9´er kamp maks 13 spillere og 11´er kamp maks 15-18  spillere.
Troppene til de enkelte lagene skal legges ut minimum 48 timer før kamp.
Dette er viktig i forhold til den enkelte spillers forberedelser, skole, familie og fritid.
Spillere som er med i treningsgruppen til Bredde og ikke blir tatt ut til kamp skal få beskjed av treneren siste trening før kamp om hvorfor spilleren ikke er med i troppen. Treneren skal også gi beskjed om hva spilleren kan jobbe med for å bli bedre.

Turneringer

Formål
Formålet med turneringer er å møte ukjent motstand, knytte samhold og utvikle spilleren. Laget skal derfor minimum være med i NM, Danacup, Briskebyturneringen og Talentcup. NM og Talentcup er prioriterte turneringer hvor HKY stiller med det beste laget for å oppnå best mulig resultat. Dersom NM og Talentcup åpner opp for hospitanter fra andre klubber, skal sportslig ledelse i klubben vurdere dette. Ved slik hospitering skal spillerne på laget informeres i god tid (minimum 3 uker).  Briskebyturneringen er definert som en breddeturnering hvor alle spillerne skal spille mest mulig. Danacup er også definert som en breddeturnering hvor alle spillerne skal spille mest mulig. I semifinale og finale kan treneren gi mer spilletid til de beste. Treneren kan hente hospitanter til laget dersom gruppa har for få spillere til disposisjon. Dersom dette er aktuelt, må treneren snakke med den sportslige ledelsen i HKY.I Danacup skal alle HamKam Yngres – lag bo på samme skole for å bygge klubbkultur. Dersom de faste trenerne er forhindret fra å reise, kan foreldre ta trenerrollen slik at deltagelse i turneringen ikke avhenger av den enkelte trener. Ved eventuell mangel på spillere hospiteres det fra andre lag i HamKam Yngres eller andre klubber. Klubben dekker påmeldingavgiften til Danacup og en cup til om laget bestemmer seg for det. Egenandelen vil variere fra cup til cup. Det er opp til det enkelte lag om laget skal ha dugnad.

Reiseinstruks
Foreldre/foresatte som sender sine barn på tur med HamKam Yngres skal vite at dette er trygt og at det finnes et regelverk som alle er underlagt for å sikre at reisen forløper på en sikker og trivelig måte. Samtidig som alles sikkerhet og trivsel skal ivaretas skal vi også huske på at vi alle er ambassadører for HamKam Yngres. Alle som er en del av troppen som deltar på kortere eller lengre reiser i regi av HamKam Yngres skal etterfølge denne instruks (spillere, ledere, trenere og evt. andre som følger den enkelte reise er underlagt de samme reglene).

Ansvar og myndighet
På hver tur utpeker lagleder 1, om han ikke tar det selv, hovedansvarlig reiseleder som er lagets kontaktperson før, under og etter reisen. Kontaktdata til ansvarlig reiseleder skal være tilgjengelig for alle foreldre/foresatte og på lagets hjemmeside. Er det spesielle forhold som må tas hensyn til (mat allergier, sykdommer etc.) så må den ansvarlige informeres. Det skal alltid være to voksne med pr. lag. Trener kan være en av disse, men da skal trener overnatte sammen med spillerne. Det skal alltid være minst en reiseleder med av samme kjønn som laget. En velforberedt og motivert reiseleder er avgjørende for en vellykket tur.

Kontaktinformasjon
Hvis det skulle skje ulykke med personskade, eller saker som kan medføre presseoppslag eller oppmerksomhet fra det offentlige skal man ta kontakt med klubbledelsen ved daglig leder.

Oppgaver for reiseleder

 • Legge ut pakkeliste på HamKam Yngres sine nettsider i god tid før avreise: (forslag)
  • To par fotballsko
  • Joggesko
  • Hjemmedrakt og bortedrakt
  • Treningsdrakt
  • Lett regntøy
  • 3 par sokker
  • 2 grønne shortser
  • Leggskinner
  • Superundertøy
  • Drikkeflaske
  • Fotballsekk/bag til utstyr til/fra kamp
  • Sovepose, luftmadrass (ikke dobbel, tar for mye plass) og hodepute
  • Toalettsaker + 2 håndkler + solkrem
  • Fritidstøy (bukser og gensere, underbukser, crocks, tjukk genser etc.)
  • Merk alt utstyr
 • Sette opp dagsplan fra dag til dag (i samråd med trener) som gjøres kjent for spillerne, f.eks på klasserommets tavle
 • Lagets reiseleder har ansvaret for spillerne utenom kamper
 • Handle inn nødvendig mat på turen
 • Opptelling av spillere og oversikt over at alle spillere er tilstede ved avgang, ved pauser og overnattingssted
 • Sikre at spillerne kommer i orden og at alle finner seg plasser å sove på skolene
 • Sikre at spillerne får i seg nok mat og drikke
 • Organisere mattider etter kampoppsettet til laget
 • Hjelpe spillerne å pakke til rett tid og avgang
 • Organisere leggetider. Husk at lite søvn går utover konsentrasjonen som igjen lett kan føre til skader i kamper
 • Eventuelt nødvendige innkjøp underveis refunderes over bank av lagets kasserer ved innlevering av kvitteringer

Oppgaver for spillere

 • Du er selv ansvarlig for at du har med alt du trenger til turen
 • Du er ansvarlig for å avtale med voksen dersom du skal gjøre et ærend eller på annen måte blir nødt til å forlate gjengen
 • Du er ansvarlig for å møte på avtalt sted til avtalte tidspunkter
 • Du er selv ansvarlig for å følge reglene når det gjelder reising med transportmidler (bruke sikkerhetsutstyr osv)
 • Du er ansvarlig for å ta hensyn til andre. Dette gjelder laget, men også andre mennesker. Det kan være lett å glemme når en er et lag og er ekstra oppstemt etter seier eller tap.
 • Du er selv ansvarlig for  å holde deg borte fra rusmidler
 • Du er ansvarlig for å følge beskjeder fra reiseleder

Felles for alle

 • Alle turer skal være rusfrie – brudd medfører automatisk hjemsendelse
 • Ved andre brudd på regler vil reiseleder sammen med andre voksne vurdere hjemsendelse eller annen reaksjon

Sesongens varighet

Fotball er en helårsidrett i HamKam Yngres og som utgangspunkt varer fotballsesongen hele året.
Likevel: For å sikre muligheten for ”avkobling” og et felles opplegg på tvers av lagene i klubben legges følgende til grunn:

 1. Skoleruta
 • Skolens juleferie
 • Skolens vinterferie (Det kan arrangeres treningsopphold i utlandet)
 • Skolens påskeferie
 • Sommerferie, men oppkjøring Danacup.
 • Skolens høstferie
 • Minimum 1 uke fotballopphold etter sesongavslutning før ny sesong starter opp igjen

Trenerne i Bredde skal oppfordre til egentrening i ferieperiodene.
I ferieperioden skal trenerne på tvers av årsklasser arrangere et frivillig treningstilbud for de som ønsker det. Trenerutvikleren i klubben har ansvaret for å koordinere tilbudet
I ferieperiodene føres ikke fravær.

 1. Opplegg på tvers av lag
 • Felles kick off.
 • Felles sesongavslutning.

Kampregler

7´er fotball

 • Kampvarighet 2 omganger av 30 minutter
 • Ingen offside
 • Tilbakespill hvor keeper tar ballen i hendene forbudt
 • Bytte inn og ut som man vil
 • pause på 5 minutter
 • Rekke for å hilse før og etter kamp
 • Linjedommer fra hvert lag

9´er fotball

 • Kampvarighet 2 omganger av 35 minutter?
 • Tilbakespill hvor keeper tar ballen i hendene forbudt
 • Bytte inn og ut som man vil
 • Pause på 5 minutter
 • Rekke for å hilse før og etter kamp
 • Linjedommer fra hvert lag

11´er fotball

 • Kampvarighet 2 omganger av 40 minutter
 • Offside
 • Tilbakespill hvor keeper tar ballen i hendene forbudt
 • Bytte inn og ut som man vil
 • Pause på 10 minutter
 • Rekke for å hilse før og etter kamp

Spillerutviklingsprogram

HamKam Yngres og HamKam Fotball har et felles spillerutviklingsprogram og en felles utviklingstrapp, dette for å sikre den Grønne tråden i klubbene.
Det jobbes kontinuerlig med å forankre og kvalitetssikre dette.