18.30 / Aktivitetsrommet / møte

Legge inn dommere på kampene i barnefotballen.