CC-Stadion / Strketrening

Stryke på Fønix for troppen og kretslagsspillere på Altiusklinikken.

Altisuklinikken: 16.30-17.30

Fønix: tren i mindre grupper gjerne før 16 eller etter 18.